پرسشنامه ی بک ( Beck )

این پرسشنامه از گروه های جملات تکمیل می شود. همه ی گروه ها را به دقت بخوانید و در خانه ی مربوط به جمله ای که احساس فعلی شما را بهتر منعکس میکند، را انتخاب نمایید.

با استفاده از منوی بالا گروه های جمله ای را انتخاب و در نهایت مشخصات خود را تکمیل و دکمه ی ارسال را بزنید.

مرحله ی بعد
گروه 1مرحله ی بعد
گروه 2مرحله ی بعد
گروه 3مرحله ی بعد
گروه 4مرحله ی بعد
گروه 5مرحله ی بعد
گروه 6مرحله ی بعد
گروه 7مرحله ی بعد
گروه 8


مرحله ی بعد
گروه 9
مرحله ی بعد
گروه 10


مرحله ی بعد
گروه 11


مرحله ی بعد
گروه 12


مرحله ی بعد
گروه 13


مرحله ی بعد
گروه 14


مرحله ی بعد
گروه 15مرحله ی بعد
گروه 16


مرحله ی بعد
گروه 17


مرحله ی بعد
گروه 18


مرحله ی بعد
گروه 19


مرحله ی بعد
گروه 20


مرحله ی بعد
گروه 21


مرحله ی بعد
تکمیل مشخصات فردی

با تکمیل مشخصات زیر و زدن دکمه ی ارسال فرم ، نتیجه ی تست شما نمایش داده میشود . و همچنین میتوانید با نام کاربری و رمز عبور وارد فروم شوید و از امکانات آن استفاده نمایید

نام و نام خانوادگی: *  
شماره دانشجویی :
شماره تماس :
نام کاربری : *  
رمز عبور : *  
تکرار رمز عبور :